5.6 C
Prague
Pondělí, 5 prosince, 2022

Průzkumnické či ochránkyně? Jaká jste v krizové situaci

Redakce doporučuje

- Komerční sdělení -spot_img

Základní typologii 16 lidských osobností vynalezli americké psychoanalytické Katharine Briggs a Isabel Briggs Myers (matka s dcerou) jako nadstavbu k teorii světoznámého švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga.
Podle ní typ své osobnosti zjistíte tak, že si z každé ze čtyř základních oblastí stylem buď-nebo vyberete jednu. (Nebo si udělejte podrobný online test na internetu.) Dostanete tak ČTYŘI PÍSMENA, které vyjadřují vaši osobnost.

Energie a vyjádření člověka, otevřenost nebo uzavřenost ?: Extravert (E) vs Introvert (I).
Metoda, jakou zpracováváte informace: Smysly (S) vs intuici (N).
Způsob, jakým se rozhodujete: Emocemi (F) vs Hlavou (T).
Způsob, jakým si organizujete život: Organizovaný (J) vs Impulzivní (P).

Diplomatka

Patříte sem, pokud jste osobnostní typ INFJ, INFP, enfjo nebo ENFP.
Diplomatky se zaměřují na lidské aspekty situace. Pokud se všichni ostatní obávají praktických kroků nebo reakcí okolí, ony se zastaví a zeptají se na pocity a rozpoložení ostatních. Hodnotu této přímé, pečlivou komunikace netřeba podceňovat.
Ve stavu krize se soustřeďují diplomatky zejména na vnitřní stránku lidi, snaží se a pomáhají nejen přežít, ale také zachovat si určitou důstojnost a kvalitu života. A nastavit cíle, které by měly být upřednostněny. Tato péče často stmeluje lidi v těžké situaci.

Měly by však držet na uzdě své fantazie a intuitivní myšlenky, zejména ty negativní, protože ty mohou nepravdivě zatížit jejich vnímání reality. Přílišný optimismus zase může vést k ignorování rizik. Neměly by se zkrátka zakuklí do sebe, ale občas poslechnout i druhých, aby nepodlehli tlaku negativních zpráv.

Analytička

Patříte sem, pokud jste osobnostní typ INTJ, INTP, ENTJ nebo ENTP.
Takový typ osobnosti se často vykresluje jako intelektuální a odtažitý, je to však jen jeho vstupní brána pro přijímání nových podnětů a vjemů. V krizové situaci se analytičky snaží najít perspektivu, postup a případný progres, který jim dává smysl. Porozumění tomu, co se děje, jim pomáhá uspořádat si pocity, myšlenky, činy a zmírnit případný strach.

V krizi mohou mít nesmírný přínos zejména v tom, že objektivně vyhodnotí fakta, poskytnou užitečné rady a informace a oddělí je od iluzí, zatímco ostatní panikaří a uchylují se k urychleným uzávěrem. Jejich důležitou vlastností je i uvědomění si emocí, které jsou podstatné, a vynalezení způsobu, jak překonat ty zbytečné.

Analytičky obvykle umí být odolné i vůči nepříjemným věcem, které vyžadují konfrontaci. V skupinových řešeních zase potřebují trpělivost ostatních, protože jsou zvyklé dělat věci po svém a potřebují celkový obraz. No pokud poznají vlastní limity, jejich představivost dokáže vyřešit problémy dříve, než vůbec vzniknou.

Strážkyně

Patříte sem, pokud jste osobnostní typ ISTJ, ISFJ, ESTJ nebo ESFJ.
Typ strážkyně se vyznačuje zejména darem v krizi se zaměřit na hmatatelné potřeby. Na věci nahlíží bez spekulací, fabulácií, zbytečného filozofování či nastavování budoucích řešení. Tento přístup může pomoci uzemnit i ostatních, jejichž rozptyluje stres, nejistota a rizika. Strážkyně spoléhají na ověřené moudrosti a zavedené metody, protože inovace sice může být slibná, ale i zničující.

Při řešeních problémů mohou strážce přispět dávkou rozumné citlivosti včetně toho, kdy prostě třeba počkat. Vidí rozdíl mezi teorií a praxí, mohou ostatním pomoci zaměřit se na věci, které jsou po ruce. Když přijde čas jednat, prokáží skutečnou dravost, a pokud cítí, že jsou na dobré cestě, nic je nezastaví. Jejich styl sice není příliš honosný, komunikace spíše přímá a bez šarmu, což okolí může až vylekat, ale na jejich činy se dá skutečně spolehnout. Přestože ve společnosti jsou vůdčí a energické, v soukromí jsou o to oddaněji nejbližším.

Průzkumnice

Patříte sem, pokud jste osobnostní typ ISTP, ISFP, ESTP nebo ESFP.
Průzkumnice mají schopnost zvládnout i rychlé a velké změny, které většinu ostatních paralyzují. Mají stejné emocionální reakce jako jiní, ale zotavují se z nich rychleji, iv krizovém čase umí udržet hlavu nad hladinou. Jsou flexibilní a okolí, které obvykle dobře pozorují, pomáhají rychleji překonat dočasné stresující okolnosti. Průzkumnické schopnosti někdy převyšují jejich vlastní myšlenky. Když jsou introvertka, často se neumí dočkat, až své plány uvedou do chodu.
I když mají mysl otevřenou inovacím, nejsou oběťmi úchvatných ani děsivých fantazií. Spíše než na ty neprozkoumané a nekonvenční se zaměřují na dostupné zdroje, a to má v době jejich nedostatku velký přínos.

- Komerční sdělení -spot_img

čtení ke kávě

- Komerční sdělení -spot_img

Nejnovější články

- Reklama -spot_img